Past Proceedings

Click on the year below to view proceedings from previous workshops.

Year Location
ATW 2013 Moncton, New Brunswick
ATW 2012 Sun Peaks, British Columbia
ATW 2011 Winnipeg, Manitoba
ATW 2010 Toronto, Ontario
ATW 2009 La Malbaie, Québec
ATW 2008 Saskatoon, Saskatchewan
ATW 2007 Halifax, Nova Scotia
ATW 2006 Jasper, Alberta
ATW 2005 Waterloo, Ontario
ATW 2004 Charlottetown, Prince Edward Island
ATW 2003 Ottawa, Ontario
ATW 2002 Whistler, British Columbia
ATW 2001 Winnipeg, Manitoba
ATW 2000 St. John’s, Newfoundland
ATW 1999 Edmonton, Alberta
ATW 1998 Québec City, Québec
ATW 1997 Niagara Falls, Ontario
ATW 1996 Calgary, Alberta
ATW 1995 St. Andrews, New Brunswick
ATW 1994 Sarnia, Ontario
ATW 1993 Québec City, Québec
ATW 1992 Edmonton, Alberta
ATW 1991 Ottawa, Ontario
ATW 1990 Vancouver, British Columbia
ATW 1988 Montréal, Québec
ATW 1987 Toronto, Ontario
ATW 1986 Moncton, New Brunswick
ATW 1985 Thunder Bay, Ontario
ATW 1984 Vancouver, British Columbia
ATW 1983 Halifax, Nova Scotia
ATW 1982 Edmonton, Alberta
ATW 1981 Guelph, Ontario
ATW 1980 Montréal, Québec
ATW 1979 Winnipeg, Manitoba
ATW 1978 Hamilton, Ontario
ATW 1977 Vancouver, British Columbia
ATW 1976 Halifax, Nova Scotia
ATW 1975 Edmonton, Alberta
ATW 1974 Winnipeg, Manitoba